EN | MK
Публикации

        Согласно Законот за здруженија и фондации („Сл.Весник на РМ“ бр. 52/10) со изменувањето и дополнувањето на Статутот на Македонскиот национален комитет на ИКОМОС, усвоено на седницата на Собранието на Комитетот одржана на 08.04.2010 година, извршена е промена на називот на Комитетот кој во иднина ќе гласи:

Здружение - Национален комитет на Меѓународниот совет за споменици и локалитети - ИКОМОС во Македонија

Скратениот назив на здружението гласи: Национален комитет - ИКОМОС Македонија

 


 

СООПШТЕНИЈА

"На 17 септември во 19,00 часот во просториите на Националниот Комитет ИКОМОС - Македонија (во Безистенот во старата скопска чаршија) во организација на Здружението „Археоло ..."

НАСТАНИ

"На 28 фебруари 2011 година во Скопје се одржа 22 седница на Генералното собрание на МНК ИКОМОС. На седницата за функциите и работните тела на Комитетот беа избрани:  &middo ..."

 
Icomos International