EN | MK
    Со отварањето на изложбата Archaeology in progress на Здружението Археологика, Националниот комитет ИКОМОС - Македонија ја продолжува својата статутарна определба за соработка со организации и здруженија.
    Археологика е Здружение на граѓани формирано во 2009 година и дејствува првенствено на полето на  археологијата. Основна цел на Археологика е  превземање на соодветни активности и ангажирање во областа на археологијата,  заштита на културното наследство (движно. недвижно и духовно ), унапредување  на животната средина, развој на алтернативниот туризам.
    Контакт: http://www.archaeologica.org.mk

 
Icomos International